Windekind Vosselaar - sportclub, kalender
Windekind, Kalender, Vosselaar
13/08/2021 CLUBAVOND Elke vrijdagavond id het clubavond vanaf 20u00...
Iedereen welkom..... Niet leden betalen 8 €